ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเรียน โดยประธานในพิธีคือท่านผู้อำนวยการโชคชัย  ชินโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม กิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบปกใบประกาศนียบัตร มอบขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีขอขมาครูอาจารย์ และ พิธีอำลาพี่น้อง น้ำเงิน - ขาว  บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และมิตรภาพที่ดีต่อกัน ปรากฎภาพแห่งความทรงจำที่ดีต่ลอดไป ขอให้โชคดีทุกคนนะครับ

boss 62

นายโชคชัย ชินโณ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายวิทวัฒน์  บุตรพรม

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

สอบถามข้อมูล

สแกนเข้ากลุ่ม "แจ้งข้อมูลข่าวสาร นสพ." เพื่อติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน