f t g m
Copyright 2018 - Custom text here

คณะกรรมการสถานศึกษา

 

ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปี 2558 - 2562)

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 

 

 

 นายน้อย  มีสอน

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

 พระครูอุดมเขต  คณารักษ์

ผู้แทนพระภิกษุและองค์กรศาสนา

 นายสามารถ  ดาวเสด็จ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

 นายศรีสุข  เถาว์เบา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 นายทองแดง  แสนกัลยา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 นายสุพัฒน์  พละสาร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 นายบุญมื  แสงเจริญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 นายสมเกียรติ  ดวงพระราช

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 นางเกษร  ทองรอด

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 นางพรรณี  ศิลาแสง

ผู้แทนผู้ปกครอง

นางธิดา  คำโคตร

ผู้แทนพระภิกษุและองค์กรศาสนา

 นางไพวรรณ  เสาะสมบูรณ์

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 นายอัครณัฏฐ์  บุตรพระองค์

ผู้่แทนศิษย์เก่า

นางสาวรำไพ  ดวงศิลา

ผู้แทนครู

 

 นายโชคชัย  ชินโณ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้ชม
1
เนื้อหา
18
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
41837

โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
เลขที่ 199 หมู่ 4 บ้านหนองแสง ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
Tel/Fax : 042-023433 E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.